Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Odval Heřmanice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium výskytu vybraných znečišťujících látek na termicky aktivním uhelném odvalu Heřmanice
 (Sarah Janštová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130092 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Detekce oxidu siřičitého na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Veronika Szelagová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119725 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vybrané rizikové kovy na odvalu Heřmanice
 (Alexandra Gajcová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141620 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekologický dopad termicky aktivní haldy Heřmanice a možnosti její revitalizace
 (Petra Kupková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92526 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR
 (David Brus)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130014 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR
 (David Brus)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130014 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR
 (David Brus)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130014 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma