Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Dopravní průzkum

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Využití nástrojů vícekriteriálního rozhodování pro výběr vhodného dodavatele dopravní techniky
 (Hynek Hluchník)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//zdq7j3// | Ekonomika a management / Podnikání | Práce na příbuzné téma

Vícekriteriální rozhodování při výběru vhodného typu těžkého nákladního automobilu pro vybrané zákazníky
 (Dominik Malý)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109453 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Výběr letounu pro nízkonákladového dopravce s využitím metod vícekriteriálního rozhodování
 (David Klasa)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115010 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace vícekriteriálního rozhodování při výběru vhodného letadla pro vybrané zákazníky
 (Marek Sassik)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104689 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Simulace dynamického řízení světelně řízené křižovatky
 (Lukáš Mýdlo)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99529 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení
 (Roman Nedzelský)

2014, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77486 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Vlnové řízení vícehmotového pružného systému
 (Martin KUČERA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b3c4ge// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Vývoj protipovodňových opatření ve městě Český Krumlov, financování těchto opatření, efekty a důsledky protipovodňových opatření
 (Taťána FERENCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f4w7h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Protikrizová opatření a opatření na obnovu hospodářského růstu v České republice
 (Andrej Kmeť)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Způsob plnění regulačních opatření vybraného územního samosprávného celku jako jeden ze systémů hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Aneta KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ss76y6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)