Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sociální služby

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)
Vliv zákona o sociálních službách na subjekty a zařízení sociální péče okresu Nový jičín
 (Tomáš DOHNALÍK)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//703vbl// | Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování
 (Sylva JECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4r81g2// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Informovanost obyvatel malých obcí a odborných sociálních poradců o sociálních službách ve vybraném okrese
 (Jana Halašová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7oyl/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Rozdíly ve financování sociálních služeb pro seniory v České republice na úrovni obcí a městských částí, z pohledu úředníků krajských úřadů
 (Petra Machová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hi3yl/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Obec a její komunikační kanály: případová studie obce Znojmo
 (Taťána Urbanová)

2015, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/qkpsl1/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Financování sociálních služeb v obcích
 (Zdeňka Matyášová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM210 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Obec jako poskytovatel sociální péče
 (Martina Školoudová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//54r5za// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI, PŘÍNOS PRO OBEC MOHELNICE
 (Markéta Pěnkavová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//etnvj1// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice
 (Kateřina Zouharová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkl0e/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)