Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Plnění příjmů rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku místních poplatků
 (Vevjorková Vevjorková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/a9muw/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Bezbariérové užívání veřejných prostranství – Moravská Ostrava
 (Aneta Krenželoková)

2021, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145853 | Stavební inženýrství - Městské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Cenová analýza bytů v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz
 (Lucie Adámková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107114 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu proluk v městské části Moravská Ostrava a Přívoz
 (Jiří Pásek)

2021, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145867 | Stavební inženýrství - Městské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Povědomí občanů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o problematice stalkingu
 (Alice KOVALSKÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5f9oz5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Bezbariérové užívání - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 (Aneta Neulingerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113939 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014.
 (Petr KÁŇA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8z0qc2// | Specializace v pedagogice / Pedagogika - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Objemová studie zástavby chybějícího prostorumezi ulicemi Pobialova a Stodolní, Moravská Ostrava
 (Lenka Bednářová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118380 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)