Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Hospoda��en��

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Koordinační dohoda mezi statutárním městem Ostrava a Policií ČR
 (Jan Vítkovský)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/s78js/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Měření rychlosti automatizovanými technickými prostředky ve Statutárním městě Ostrava - snaha o zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo obecních rozpočtů?
 (Magdaléna Niemczyková)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tnm6q/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Úloha statutárního města Ostrava při financování veřejných služeb
 (Radek Nitka)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135486 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě statutárního města Ostrava - Plesná v letech 2010 - 2014.
 (Jan CHYLA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dcxsmm// | Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Možnosti sociální práce s rodinou v ubytovnách ve Statutárním městě Ostrava
 (Lucie KRÁTKÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xd0mfo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Měření rychlosti automatizovanými technickými prostředky ve Statutárním městě Ostrava - snaha o zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo obecních rozpočtů?
 (Magdaléna Niemczyková)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tnm6q/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Úloha statutárního města Ostrava při financování veřejných služeb
 (Radek Nitka)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135486 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014.
 (Jana FITZKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8bqfei// | Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)