Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

epigenetika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Proteomická analýza posttrasnlačních modifikací buněčné linie rakoviny prsu.
 (Nikola Predná)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vh7lfs// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Příspěvek konvenční nukleární medicíny k diagnostice komplikací karcinomu prsu. Biopsie sentinelové uzliny a hybridní zobrazení.
 (Milan ŠIMÁNEK)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i7xa0b// | Zobrazovací metody / | Práce na příbuzné téma

Metylace DNA jako epigenetický biomarker
 (Veronika Hlaváčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiy42/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování změn metylace DNA jako prognostických biomarkerů u karcinomu děložního čípku
 (Kristýna Růžičková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ridmh1// | Analýza biologických materiálů / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA
 (Eliška Birgusová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//unbcav// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Spojitost rakoviny prsu s BRCA geny, miRNA a metylací DNA
 (Lucie Prokopová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hp6hip// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Epigenetika a nádory
 (Martina Karasová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itvu2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metylace rostlinných telomerových sekvencí
 (Pavla Polanská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0spm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Epigenetika u zvířat
 (Dmytro Abramov)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ilifar// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Study of microRNA significance in renal cell carcinoma pathogenesis
 (Hana Mlčochová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4vu4/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma