Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Komunální odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Separace a zpracování bioodpadu z TKO ve městě Most
 (David Papoušek)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82270 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
 (Benjamin Jeremiah Vail)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hguob/ | Sociologie / Humanitní environmentalistika | Práce na příbuzné téma

Správa poplatku za komunální odpad
 (Veronika Vondrová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6tgr/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Bioodpad v Boskovicích
 (Michaela Laštůvková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rxec1/ | Aplikovaná geografie / Geoinformatika a trvalá udržitelnost | Práce na příbuzné téma

Kompostování v domácnosti - vermikompostování
 (Anna Benešová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108338 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Lenka Poláchová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ght8ot// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma