Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

racemizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Možnosti určení věku u lidských kosterních pozůstatků (forenzních případů a historických populací) molekulárně biologickými metodami
 (Simona Kubiková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coiru/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza genomické DNA z krve pro výběr terapie u nádorů prostaty
 (Nikola MAŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8ewg0// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Metylace DNA jako epigenetický biomarker
 (Veronika Hlaváčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiy42/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování změn metylace DNA jako prognostických biomarkerů u karcinomu děložního čípku
 (Kristýna Růžičková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ridmh1// | Analýza biologických materiálů / | Práce na příbuzné téma

Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA
 (Eliška Birgusová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//unbcav// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Epigenetika a nádory
 (Martina Karasová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itvu2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk
 (Tereza Hrušková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgwui/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metylace rostlinných telomerových sekvencí
 (Pavla Polanská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0spm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti určení věku u lidských kosterních pozůstatků (forenzních případů a historických populací) molekulárně biologickými metodami
 (Simona Kubiková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coiru/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
 (Markéta MATĚJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1y7ynq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)