Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Environmentální, management

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v NPP Na Adamcích v obci Želetice v Krumvířské pahorkatině
 (Soňa PIVODOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jdeqyb// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína
 (Jan ZBRÁNEK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u8q2i0// | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Monitoring environmentálního značení produktů v České republice
 (Dominika Sroková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92098 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.
 (Nela NOVÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojr0bi// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.
 (Nela NOVÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojr0bi// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vliv dopravního hluku na zdraví exponované populace
 (Jan DIVÁCKÝ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//63x60b// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Úložiště těžebního odpadu z těžby uhlí
 (Zuzana Holišová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129797 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Podmínky využití těžebních a energetických odpadů do základkových směsí.
 (Alena Orlíková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110930 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadů ze starých ekologických zátěží pro energetické využití
 (Martin Budík)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86387 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma