Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioindikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
 (Petr Masner)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgmp8/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Bioindikace toxického znečištění tekoucích vod na základě citlivosti jednotlivých taxonů a společenstev vodních bezobratlých
 (Sabina Némethová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5euc/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Bioindikace kvality vod Trusovického potoka za pomoci makrozoobentosu
 (Lucie Arnošová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Bioindikace antropogenního zatížení prostředí chemickými polutanty (těžké kovy) s pomocí včel a jejich produktů (včelí med)
 (Václav KOS)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhq617// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Společenstva suchozemských stejnonožců (Isopoda) v posthornické krajině (Dolní Suchá)
 (Erika Remešicová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97866 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí
 (Kateřina Trnková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2k19/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Funkce pobřežní vegetace při tlumení antropogenních tlaků na říční ekosystémy
 (Michaela Kučerová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpbvu/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Mykologický průzkum makromycetů posthornické krajiny (Trojické údolí, Slezská Ostrava)
 (Pavla Hrabcová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115292 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výzkum možností využití bioindikátorů pro monitoring skládek
 (Veronika Lichovníková)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//an7a1w// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Význam střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) v ekosystémech
 (Alexandra PODHORNÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dm6msp// | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)