Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

crystallinity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Krystalinita křemene jako potenciální indikátor provenience silicitových artefaktů
 (Petrana Bochňová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ku0q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neq5u/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Syntéza kaolinitu o různé krystalinitě a její vliv na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agxmc/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Exfoliácia grafitu: efekt na veľkosť častíc a kryštalinitu
 (Filip Kovár)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119462 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Reaktivita křemene v systému K2O-CaO-SiO2-H2O
 (Petrana Bochňová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ayf1m/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vztah proteinové homeostáze a aktivace transkripčních faktorů HSF
 (Oliver Šimončík)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gdip8/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Nízkoteplotní depozice vysoce funkčních termochromických povlaků na bázi VO2 použitím pulzního reaktivního magnetronového naprašování
 (David KOLENATÝ)

2018, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f8pu2a// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

Reaktivní magnetronové naprašování tenkých vrstev s unikálními vlastnostmi
 (Sergei ZENKIN)

2017, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ujuzm8// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma