Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

didactic support

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Didaktická opora dle principů Marie Montessori u žáka s autismem na I. stupni ZŠ
 (Zdeňka Šánová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxoon/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem \nl{}a didaktická podpora jeho výuky
 (Michaela RÁBOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xiwch8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem \nl{}a didaktická podpora jeho výuky
 (Michaela RÁBOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p0hwlp// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Soubor interaktivních didaktických materiálů na podporu výuky elektrotechniky u žáků SOŠ a SOU
 (Jakub KREJČÍ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t8bf6s// | Učitelství pro střední školy / Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Tvorba didaktických pomůcek pro podporu rozvoje technického myšlení u žáků na 2. stupni základní školy
 (Ondřej ČÁP)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wa56r5// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Didaktické pomůcky a pracovní listy k podpoře žáků se sníženou úrovní matematických kompetencí na prvním stupni ZŠ
 (Marie Zajícová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6374 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Didaktický materiál pro individualizovanou podporu žáků s vývojovou dysfázií
 (Ludmila PRCHALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hatlp5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Analýza finančního účetnictví dle českých právních norem\nl{} a didaktická podpora jeho výuky
 (Marcela KONOPOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ifffdd// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Didaktické pomůcky pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání ve výtvarné výchově
 (Jakub MILDE)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oebm5o// | Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol, střední školy a ZUŠ | Práce na příbuzné téma

Soubor didaktických pomůcek pro podporu výuky primární matematiky metodou CLIL
 (Michaela FORMANOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36o4g1// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)