Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusicnan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého
 (Martin Korous)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rn1jjh// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva
 (Veronika Hlobilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhh7z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Odstraňování dusičnanu z vody imobilizovanými denitrifikačními bakteriemi
 (Eva Műllerová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ydshs/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP
 (Petra Poloucká)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3v9t/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky
 (Jana Benešová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov0mm/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Práce na příbuzné téma

Tepelná kapacita a entalpie tání tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého z hlediska použití pro akumulaci tepla
 (Radim Pilař)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//36b3jz// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Metody odstraňování dusičnanů z podzemních vod
 (Iva Kotalová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129773 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Adsorpce dusičnanů na uhlíkatých materiálech
 (Lucie KOŘENÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e1cl5f// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava a vlastnosti dusičnanů a hydroxidů prvků vzácných zemin
 (Matěj Chvála)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s44jpp// | Chemie / chemie - tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Odstranění dusičnanů z podzemních vod s použitím iontoměničů
 (Petra Struminská)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129837 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)