Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

frekvencni analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Frekvenční analýza variantních tvarů českých sloves na materiálu ČNK
 (Michaela Benešová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5pxh/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Frekvenční analýza pomocí mobilního telefonu
 (Jan Vyhnánek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgefy/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Obraz nepřítele před branami. Rámcová a frekvenční analýza hnutí Islám v ČR nechceme
 (David Kohout)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mit73/ | Mediální a komunikační studia / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Časově frekvenční analýza signálu EKG
 (Igor Feigler)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg65z/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Frekvenční analýza českých floskulí na vybraných korpusech
 (Helena Palátová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvfvs/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Časově frekvenční analýza biomedicínských signálů
 (Jan Trnka)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136212 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Frekvenční analýza kmitů hlasivkové štěrbiny
 (Christine BAIEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//atrbc0// | Inženýrská informatika / Medicínská informatika | Práce na příbuzné téma

Frekvenční korpusová analýza vybrané slovní zásoby HSK
 (Gabriela TAN)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y24wmj// | Filologie / Německá filologie - Čínská filologie | Práce na příbuzné téma

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po minulém prostém čase (dijo que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (neliterární texty - časopisy)
 (Andrea PODROUŽKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5exlwh// | Filologie / Historie - španělský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus)
 (Jakub KOVÁČ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9uu1fp// | Filologie / Anglický jazyk a literatura - španělský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)