Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

local government unit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vztahy obcí a krajů
 (Lucie Pazderová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/etogc/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem územních samosprávných celků
 (Petra Salačová)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqtha/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Projekt optimalizace DPH a DPPO u územního samosprávného celku
 (Ondřej Šánek)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2mvu2b// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Obec ako základná jednotka územnej samosprávy
 (Zuzana Ďurmeková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zbtyt/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Dopad zavedení eura na finance územní samosprávy
 (Matej Pustay)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gzve9/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Práce na příbuzné téma

Účetní a daňové aspekty ÚSC
 (Jana Minářová Vídenská)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm1p1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - Městská část Praha 3
 (Pavla Fišerová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35920 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Zajišťování a financování veřejných statků na úrovni územního celku
 (Romana BARNÁŠOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cy3xtv// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma