Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

narizeni clp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP
 (Pavel Szotkowski)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105372 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Zavádění nařízení CLP v ČR
 (Vendula Drastichová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79232 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Aplikace požadavků CLP v kontextu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji
 (Tomáš Peter)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88519 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin
 (Petr Dolníček)

2018, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137493 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Využití RFID technologií pro identifikaci chemických látek
 (Daniel Svížala)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94270 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma