Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

parametr ko

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Deskový přehřívák páry u kotle na spalování KO s vysokými parametry páry
 (Otto Dunička)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99482 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití specifických parametrů z hematologického analyzátoru Sysmex XE 5000 k přesnější laboratorní diagnostice
 (Jarmila Novotná)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpn5a/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Metoda tvorby střihové konstrukce oděvů z elastických materiálů
 (Nareerut Jariyapunya)

2019, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//0cnvp2// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Malenice
 (Jan KARÁSEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l0el99// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma