Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povodnova hrozba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení povodňového rizika v povodí Lužické Nisy
 (Jana PFEFFEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0ng8a9// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení povodňového rizika na území Českého Těšína
 (Jana NĚMCOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u1ywqg// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení povodňového rizika ve vybraném povodí
 (Róbert STANČEK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hlpv9b// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky)
 (Vladimíra HAPLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fdy9g3// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Připravenost strategických dokumentů měst ČR na vybrané hrozby
 (Matouš Bakule)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//ut4lqb// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

HROZBY A RIZIKA V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A JEJICH ANALÝZA
 (Eliška Bučáková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zn9irs// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Aktualizace povodňového plánu obce
 (Radek Mohyla)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100306 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma