Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prechodova charakteristika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Přechodová pásma mezi funkčními styly. Charakteristika tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
 (Kateřina Kuboňová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6qnz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Aproximace přechodových charakteristik využitím numerických metod
 (Radka PATOČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ap4xar// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Identifikace a modulace přechodové charakteristiky feromonové signální dráhy
 (Anna SOSNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5xlyei// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu kapalného filmu na přechodovou charakteristiku optické kyslíkové sondy.
 (Martin Mohana)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2yk311// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-genetická charakteristika fytoplazmy proliferace jabloně (´Ca. Phytoplasma mali´) v kontextu latentních infekcí jabloní
 (Lucie BÍLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7eesbo// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Studium přechodových jevů v obvodech s diskrétními parametry - vzdálený experiment
 (Dalibor MACÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p8tg8v// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza přechodového období ve fotbale ze žákovských do dorosteneckých kategorií
 (Jiří MONHART)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f38p7s// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma