Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

preventivni program pro mladez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Informovanost vybraného vzorku respondentů o rizicích a prevenci infekce lidským papilomavirem u mužů a žen se zaměřením na preventivní programy pro mládež
 (Eva HAVLÁTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dpduca// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy | Práce na příbuzné téma

Rozvojový program v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Dixie
 (Veronika Pitáková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//ksbi5j// | Sociální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zpracování analýzy potřeb sociálně preventivních programů pro děti ve věku 12 – 15 let v regionu Polensko z pohledu metodiků prevence základních škol
 (Alena Vyskočilová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13724/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
 (Šárka HRUBANTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ctyjor// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Preventivní program pro Nízkoprahové zařízení Střelka
 (Jiřina BUREŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6rbo9t// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Preventivní programy ve vybraných Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v Jihočeském kraji
 (Klára PROKOPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4qtv71// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Práce na příbuzné téma

Sociální pedagogika jako pomoc při hledání životní cesty pro děti a mládež
 (Andrea Šimečková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//msrr39// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Problematika realizace preventivních programů pořádaných Policií ČR a Městskou policií pro děti a mládež na Rychnovsku
 (Adolf Soumar)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10196 | Specializace v pedagogice / Sociální komunikace v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Prahové kompetence dobrovolníka v dlouhodobém preventivním volnočasovém programu pro děti a mládež v Plzni
 (Petra HINNEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bnzptf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Preventivní programy Policie ČR pro žáky základních a středních škol v okrese Chrudim
 (Tomáš Havel)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bssxg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)