Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rejekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Volná cirkulující DNA dárce jako marker pro sledování časné rejekce alogenního štěpu
 (Karolína Kožená)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2e2a/ | Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Neinvazivní přístupy ke sledování rejekce orgánu po transplantaci
 (Monika Vlachová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx772/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Mozkový natriuretický peptid jako marker neinvazivního monitorování rejekce po ortotopické transplantaci srdce
 (Erik Petrikovits)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrs17/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Detekce anti-HLA protilátek u pacientů po orgánové transplantaci
 (Lucie Komínková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fab7j/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění
 (Jan Novák)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rt9to/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Apoptóza kardiomyocytů u pacientů se srdečním selháním a po transplantaci srdce
 (Petr Hude)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f49sx/ | Všeobecné lékařství / Vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Použití nanofiltrace pro separaci těžkých kovů z odpadní vody
 (Edwin Wallace)

2020, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ib35ji// | Chemical and Process Engineering / Environmental Engineering | Práce na příbuzné téma

Metabolický syndrom jako rizikový fakktor u pacientů s náhradou renální funkce se zaměřením na období po transplantaci ledviny
 (Marta Nedbálková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1dvn/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Vrstevnický tlak a konformita jako podmínky vzniku šikany ve školní třídě
 (Pavla Ševčíková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zib6w/ | Politologie / Psychologie | Práce na příbuzné téma

Proměny vztahů s rodiči v období adolescence
 (Hana Hammondová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/adh5b/ | Psychologie (kombinované) / Psychologie | Práce na příbuzné téma