Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sleep

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Circadiann rhytem, sleep, phase of the slepp, disorders of the sleep, stres, relaxation me-todths
 (Veronika FORMANOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//toq7fr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Difficulties in Translating Henry Roth's Novel Call It Sleep
 (Zdeněk SCHILLER)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mjzn6d// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

Segmentation and Classification of Sleep Stages
 (Klára Zuntová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//q29nod// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android
 (Miroslav Domankuš)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//d1tr51// | Biomedicínské inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Statistical methods of Classification of Sleep Stages
 (Kristýna Dánová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ejpb47// | Chemická informatika a bioinformatika / | Práce na příbuzné téma

The Search for Identity and Creating Parallel Worlds in The House of Sleep by J. Coe
 (Michaela KRPALOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xv1ljs// | Specializace v pedagogice / AJu-NJu | Práce na příbuzné téma

When will this fearful slumber have an end?": Dramatic Roles of Sleep and Dream in Shakespeare's Plays
 (Filip Krajník)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//0tmnu2// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Práce na příbuzné téma

Fenomén spánkovej paralýzy u vysokoškolských študentov
 (Veronika KOVÁČOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qaxfqn// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv nedostatku spánku a jeho nízké kvality na vznik obezity a dalších vybraných onemocnění
 (Zlata Kapounová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8yht/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Práce na příbuzné téma