Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

texture analysis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza a Syntéza textur
 (Ondřej Lazarczyk)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119067 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Analýza textury a senzorické hodnocení jogurtů v závislosti na době skladování
 (Liběna ŠTÁHLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//upknph// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Aplikace stres-testu v analýze textury u sýrů eidamského typu
 (Lenka PERNICKÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zgvfa7// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Texturní analýza pomocí LBP
 (Petr NEDUCHAL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ybqhc3// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Obrazová analýza textur kamene na základě autokorelační funkce
 (Adam Jaroš)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tqkeu/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Automatické vyhledávání antropometrických bodů a segmentace somatoskopických znaků 3D modelů obličejů
 (Marek Galvánek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/un0lc/ | Informatika / Počítačová grafika | Práce na příbuzné téma

Analýza obrazu pro vyhodnocení textur povrchů vybraných materiálů\nl{}
 (Daniel PLÁŠEK)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//trmn9r// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma