Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uhlikaty sorbent

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy
 (Eliška MORAVCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//66zggi// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování dehtových úsad z koksárenských provozů
 (Jan Křištof)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110908 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Charakterizace povrchů uhlíkatých sorbentů
 (Pavel Rozsíval)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109152 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Práce na příbuzné téma

Neutralizace kyselých složek odpadních plynů s pomocí metalurgických odprašků
 (Jakub Korpas)

2015, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110937 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Organic molecules interactions with nanostructured carbon
 (Ondřej Dutko)

2013, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99974 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Sorbenty na bázi popílků
 (Jan Pluhař)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81942 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma