Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vermikompost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zpracování bioodpadu velkoprodukčním vermikompostováním
 (Katrin Kusová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zpracování bioodpadu
 (Tereza FRÖHROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p48gpt// | Design / Design, specializace Produktový design | Práce na příbuzné téma

Vliv popílku ze spalování biomasy na kvalitu pěstebního substrátu
 (Lenka Hanuliaková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119961 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Kompostovací technologie
 (Hynek Malecký)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103589 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ověření metody zpracování bioodpadu vermikompostováním.
 (Kristýna Červená)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112254 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Vermikompostování čistírenských kalů
 (Jiří Beneš)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103115 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma