Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zdravotnicky odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Stabilizace a solidifikace těžkých kovů a halogenů v odpadech vzniklých spalováním průmyslového a zdravotnického odpadu
 (Martin Čech)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141464 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Odstraňování odpadů ze zdravotnicví se zaměřením na onkologické odpady
 (Markéta ZAVŘELOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//40898e// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení se zaměřením na nakládání s odpady v nemocnici v Karviné
 (Zdeněk HROMEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2378 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení
 (Eliška Letková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fp2mwn// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
 (Petra DLOUHÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jnyjj0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení se zaměřením na Krajskou nemocnici Liberec, a.s.
 (Iveta PEJCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6fgl4l// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve fakultní nemocnici
 (Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ht05oc// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení způsobů nakládání s odpady ze zdravotnictví
 (Anna Blažková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gs9qmx// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
 (Simona Hotová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108112 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)