Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

geostatisticke metody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru.
 (Vít Štrupl)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127403 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny a uchování kulturního dědictví
 (Martin TOBISCH)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rphyra// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 (Karel MACKŮ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5q59zw// | Geografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Geostatistické vyhodnocení desetiletého pozorování sesuvu Halenkovice
 (Karel MACKŮ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qngre2// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování minulých, současných a budoucích stavů území dotčených těžbou nerostných surovin v podkrušnohorské pánvi.
 (Marcel Brejcha)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127405 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodézie | Práce na příbuzné téma