Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

karat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aplikace informačního systému KARAT pro řízení společnosti OKK Koksovny a.s.
 (Vojtěch Vančura)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119761 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
 (Patrik HRÁDEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tilgrf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza image konkrétního družstva
 (Gabriela Mařáková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3fe1/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Mobilní technologie v ERP
 (Jan Hrubeš)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29784 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektivity event projektů v segmentu B2B z pohledu návratnosti investic
 (Hana MILDOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2qlmcw// | Ekonomika a management / Management a marketing | Práce na příbuzné téma