Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prislusnik tretich statu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vstup cizince na území státu (pohled mezinárodního, unijního a českého práva)
 (Pavel Pořízek)

2012, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idxah/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo veřejné | Práce na příbuzné téma

Právní postavení příslušníků třetích států v Evropské unii
 (Pavla ŘÍHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ve2k1s// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Sjednocení vízové politiky členských států Evropské unie vůči občanům třetích států
 (Adéla Hradilová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/im3ts/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Právní postavení příslušníků třetích zemí v EU
 (Markéta Valentová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32019 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty právního postavení příslušníků nečlenských států z pohledu práva EU
 (Pavla Tvrdíková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9tm1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Volný pohyb osob a postavení státních příslušníků třetích zemí
 (Hana Blechtová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//85bw8r// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma