Theses on the same topic (having an identical keyword):

internetová reklama

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 7 » (total: 63 theses)
Vybrané nástroje online marketingu a ich využitie v oblasti ubytovacích a reštauračných zariadení
 (Andrej Grajciar)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wkmv0f// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

PPC reklama a nástroje online marketingu vybraného podniku
 (Lada Šilhavá)

2019, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//limy3k// | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Aplikace aktuálních trendů online marketingu na internetový obchod
 (Tomáš Janků)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113429 | Systémové inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Využitie nástrojov online marketingu v oblasti luxusných značiek
 (Natália Drozdová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76230 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Využitelnost nástrojů online marketingu v malém podniku
 (Simona Padalíková)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//myu4t5// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Optimalizace nástrojů online marketingu v malých a středních podnicích působících v sektoru služeb
 (Irena Skokanová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//14bnug// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Zhodnocení úrovně vybraných nástrojů online marketingu na vzorku zvolených automobilek
 (Jan BERÁNEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sv94wp// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Využití online marketingu v podnikání (se zaměřením na kavárenství v ČR)
 (Anna Cidlinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8282 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Online marketing v oblasti kultury se zaměřením na muzejní instituce
 (Ester Březinová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1x4f/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Analýza nástrojů online marketingu ve sportovním prostředí
 (Daniel Souček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10915 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 7 » (total: 63 theses)