Theses on the same topic (having an identical keyword):

chráněné bydlení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální podniky a sociální rehabilitace dlouhodobě abstinujících
 (Michaela SKOKANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8db57m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let
 (Magda Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm2v2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením - Sociální rehabilitace jako součást komplexní rehabilitační péče o osoby se zdravotním postižením
 (Matěj KUŽÍLEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mus33o// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie
 (Barbora Dufková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n6ryh/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Význam sociální rehabilitace pro uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce
 (Ivana Petrášková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eub41/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komprehenzivní rehabilitace osob s mentální retardací v okrese Bruntál
 (Petra KOTLÁROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cxq3hr// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Systém ucelené rehabilitace na základní škole speciální v Brně
 (Alžběta Veselá)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fohw8/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Koordinová rehabilitace osob s mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Olga SKÝPALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//q66qem// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace lidí s mentálním postižením prostřednictvím sociální rehabilitace
 (Zuzana ŠEDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4lr01p// | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)