Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bariéry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Motivační nástroje ve vzdělávání dospělých z pohledu andragogů
 (Bronislava Veselá)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvbqu/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Motivace a bariéry neformálního vzdělávání dospělých ve společnosti XY
 (Barbora Tomšů)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vpwfki// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Vzdělávání dospělých jako odpověď na výzvy automatizace: příklady dobré praxe
 (Jakub Kychler)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0ebp/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vzdělávání dospělých v kontextu firemního vzdělávání
 (Petr KABÁTNÍK)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5kho4d// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

ICT v životě a vzdělávání dospělých - očima kombinovaných studentů
 (Pavla Zvoňárová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xi6bk/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých
 (Zuzana PROKOPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nspljo// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vzdělávání dospělých v kontextu informační společnosti
 (Petr Matoška)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1014w1// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých
 (Petr Staněk)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu6ec/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Konzumní kultura jako morální problém
 (Igor Janeček)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9bqi/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)