Theses on the same topic (having an identical keyword):

polypropylen

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv větvení polypropylenu a alfa-nukleačního činidla na tepelné vlastnosti, morfologii a optické vlastnosti směsí lineárního a větveného polypropylenu
 (Marek Štefka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0o1vp3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem
 (Marie Ševčíková)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ngl4j7// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Vliv složení směsí lineárního/větveného polypropylenu a beta-nukleačního činidla na vlastnosti vytlačovaných fólií
 (Anna Zíková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rqmryt// | Materiály a technologie / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Studium struktury a vlastností nukleovaných polypropylenů po temperování vysokou teplotou
 (Šárka ZATLOUKALOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c2an6z// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic