Theses on the same topic (having an identical keyword):

Aktéři, terciárního, vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice
 (Monika Kliková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qxw6aa// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Analýza systému terciárního vzdělávání v České republice se zaměřením na připravovanou reformu vysokých škol v letech 2006 - 2015
 (Jana Poupová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53337 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vývoj evropské vzdělávací strategie
 (Kateřina Hloušková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5jli/ | Humanitní studia / Pedagogika | Theses on a related topic

Umění komunikace v postindustriální společnosti
 (Michaela Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1mtphl// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých
 (Petr Staněk)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu6ec/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Motivacestudentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia
 (Filip Červinka)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt8bi/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Motivace studentů středních škol ke studiu ruštiny
 (Kateřina Kyselová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra7lh/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Motivace studentů ke studiu oboru Informační studia a knihovnictví na MU podle genderu
 (Markéta Kulíková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lm0jp/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Motivace studentů kombinované formy studia žurnalistiky ke studiu tohoto oboru
 (Barbora Plačková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztlyn/ | Mediální studia a žurnalistika / | Theses on a related topic

Motivace romských studentů ke studiu na vysoké škole
 (Milan Adam)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzm1o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)