Theses on the same topic (having an identical keyword):

strom rozhodovac��

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Etické aspekty využívání data miningových metod v HR
 (Nikola Fröhlichová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppjsy/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Využití data miningu v řízení podniku
 (Zdeněk Prášil)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34988 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Využití metod data miningu při analýze kreditních dat
 (Tomáš Tvaroh)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39668 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Převod vybraných algoritmů data-mining z jazyka Java do binární (.exe) formy
 (Jakub Šrom)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1o7q4x// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic