Theses on the same topic (having an identical keyword):

archivní fond

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Historie, současnost a výkon spisové služby ve Státním okresním archivu Šumperk
 (Martina Rosenbergerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8hpe6z// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960
 (Renée Rudolfová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vp9clt// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Místní národní výbor Moutnice (1927) 1945-1990 - Inventář k archivnímu fondu N - 119 Státního okresního archivu Brno-venkov
 (Jan Soukeník)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4e4a/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti
 (Zuzana Hrnková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gngla9// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Historie Státního okresního archivu Hradec Králové od jeho počátků do současnosti
 (Kristýna Stehlíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oiib19// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Historie a vývoj Státního okresního archivu Pardubice do současnosti
 (Denisa Müllerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//eo11z5// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Sbírka map a plánů Karla Uhla v SOkA Brno-venkov
 (Jiří Šusta)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4ad3/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Místní národní výbor Moutnice (1927) 1945-1990 - Inventář k archivnímu fondu N - 119 Státního okresního archivu Brno-venkov
 (Jan Soukeník)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4e4a/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Místní národní výbor Moutnice (1927) 1945-1990 - Inventář k archivnímu fondu N - 119 Státního okresního archivu Brno-venkov
 (Jan Soukeník)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4e4a/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)