Theses on the same topic (having an identical keyword):

brownfield

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji
 (Daniel VALUŠKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0l0688// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji
 (Pavel MAŠATA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eqvpge// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace objektů brownfields v Ústeckém kraji: případová studie Větruše
 (Jindřich Grosse)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58590 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
 (Eva Svobodová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21255 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj
 (Edita Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137375 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Revitalizace tůně Vršovice u Loun
 (Michaela HRDINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cr4tq9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Brownfield - možnosti využití brownfield na praktickém příkladu
 (Šárka Kottnauerová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24124 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Brownfield: definice konceptu a jeho vývoj v kontextu urbánních teorií a politik.
 (Kamil Daněk)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur95o/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Brownfield management
 (Dominik Šulák)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qillq/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Regenerace brownfield z hlediska investora
 (Ivana Domšová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ufe5q/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)