Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejné finance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Analýza dotací ze Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie
 (Martin Jirásek)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35004 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Analýza hospodaření Pozemkového fondu České republiky
 (Jakub Hlůšek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27293 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Právní úprava a hospodaření státních fondů
 (Jitka Švábová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z9fcn/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic

Vliv příjmů a výdajů státních účelových fondů na veřejné finance se zaměřením na Státní fond dopravní infrastruktury.
 (Tomáš Kubiczek)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85918 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza rozpočtového hospodaření státních fondů na podporu podnikání
 (Patrik Popule)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/62587 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Komparace dopravní infrastruktury vybraných států
 (Tereza Tlachnová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50464 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu
 (Lukáš Svoboda)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53575 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Financování dopravní infrastruktury formou PPP ve státech BRICS
 (Kirill Konopatkin)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8hjsqv// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Theses on a related topic

Zpoplatnění dopravní infrastruktury v Běloruské republice
 (Alina Liasun)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46909 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe
 (Jiří Dujka)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvu5o/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)