Theses on the same topic (having an identical keyword):

trombocyty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vyšetření nezralé destičkové frakce u pacientů s Ph negativním myeloproliferativním onemocněním
 (Ráchel Michaela Selingerová)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxuw8/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Použití parametru IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí.
 (Magdaléna Böhmová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh99o/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Význam hematologického parametru IPF (immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice
 (Hana KSANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//eqw5ro// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic