Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ames��v test

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Uplatnění kmene Salmonella typhimurium His- TA102 v hodnocení antimutagenních efektů
 (Andrea BYSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//b9kqwr// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-
 (Jana VARMUŽOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zuufsf// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-
 (Jana VARMUŽOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zuufsf// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-
 (Jana VARMUŽOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zuufsf// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Srovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-
 (Jana VARMUŽOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zuufsf// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Príprava a charakterizácia kompozitov na bázi metylcelulóza a hyaluronan sodný
 (Barbora Kobidová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ulhimn// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

Studium oscilací a hystereze reakce glukóza – ferikyanid – glukózaoxidáza – hydroxid sodný v průtočném míchaném reaktoru
 (Ksenia Ponomareva)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//l2rg32// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Metabolický a zdravotní význam chloridu sodného pro lidský organismus.
 (Marta Veselková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l60zb/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Co víme o glutamátu sodném ?
 (Ivana Baranová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/es4tt/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Studium rychlosti reakce hydrogenuhličitanu sodného s dihydrogendifosforečnanem sodným
 (Petra Luňáková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ivpc2y// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Theses on a related topic