Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Funkční laboratorní vyšetření v alergologii - test aktivace bazofilů
 (Lenka Bašná)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbpax/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Monitorování generace trombinu u pacientů léčených kumariny metodou trombin- generační test
 (Markéta Slánská)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfbz2/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Funkční test bezpečnosti externího kardiostimulátoru
 (Adriana Szarowská)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104207 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Technologický test a analýza lisovacích nástrojů pro vkládání funkčních prvků
 (Martin Diviš)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129489 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Test tří stromů u dětí z SOS dětských vesniček a dětí z dětských domovů
 (Silvie Loubalová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbbm4/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů s hemoragickou cévní mozkovou příhodou po léčebné rehabilitaci
 (Miroslava Kavková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4x92/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku
 (Aneta Ourodová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ysy5o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv komplexní rehabilitace na míru soběstačnosti u pacientů po amputacích na dolních končetinách hodnoceno pomocí testu Barthel Index
 (Eva Pokorná)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blfk2/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů žen s cévní mozkovou příhodou: hodnocení disability
 (Sabina Kunovská)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3wv3/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Cévní mozková příhoda a její dopad na kvalitu života
 (Romana Hendrychová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw0i8/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)