Theses on the same topic (having an identical keyword):

PMBOK

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia
 (Roman Nedzelský)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33516 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Analýza a srovnání vybraných českých účetních standardů se standardy ve skupině Continental
 (Hana HRADILOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ezec0x// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Web-based customers cases aggregation and reporting tool
 (Mário Majernik)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b936w/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Analýza a návrh informačního systému pro reporting podniku v zemědělství
 (Juraj Patuš)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnyww/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity projektového řízení při vývoji software s využitím týmových nástrojů Team Foundation Server 2010 a interního informačního systému
 (Lukáš Kozák)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92928 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace Microsoft SharePoint Serveru 2010 do malé společnosti
 (Jiří Jakoubek)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28330 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů
 (Tomáš Lojka)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28398 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia
 (Roman Nedzelský)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33516 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Projektový management s podporou nástroja MS Project Server, možnosti nasadenia a správy
 (Miroslav Hajžuš)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26671 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Metody business inteligence ve finanční firmě
 (Vojtěch Boukal)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4613 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)