Theses on the same topic (having an identical keyword):

stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hudba a její využití u klientů s mentálním postižením ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích ve volném čase Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home
 (Kateřina CABRNOCHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u2u14d// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Theses on a related topic

Volný čas a aktivita v období senia
 (Veronika Rajnochová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sppgt/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
 (Marcela Petrová Kafková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzakw/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

EFEKTIVITA ERGOTERAPIE V OBLASTI ACTIVE AGING
 (Lenka POPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//448bzc// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic