Theses on the same topic (having an identical keyword):

E-learning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
 (Iveta Pekařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id54i/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
 (Iveta Pekařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id54i/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Blended Learning Activities to Meet Individual Learning Needs
 (Iveta Pekařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id54i/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Blended learning jako nástroj rozvoje digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
 (Eva Mertová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2mvu/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Role učitele v "Blended learning" s využitím e-learningu
 (Jan Kodydek)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vib6vu// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Blended learning ve vzdělávání manažerů
 (Pavel Duchek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26966 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Planning a Strategies-Based Course for an Adult Learner in One-to-One English Lessons
 (Kristýna Šulová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpom8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

The Mutual Influence of an Adult Learner and a Beginning Tutor in One-to-One Classes: a Case Study Based on Learning Style Preferences
 (Zuzana Habrovanská)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtsf5/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Adult learner motivation for studying English (case study)
 (Eva Lysoňková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ek86z/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Komparace výhod a nevýhod domácího vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem
 (Veronika Cenková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p302h/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)