Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dekret��ln��, normotvorba, prezidenta, republiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Zum Kulturtransfer der deutschsprachigen Sagen und Märchen der Region Nordmähren-Schlesien an ausgewählten Beispielen / Kulturní transfer německých pověstí a pohádek moravsko-slezského regionu na vybraných příkladech
 (Veronika HOLEŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ylzp7i// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Reflexe témat souvisejících s česko-německými vztahy a poválečným Německem v týdeníku Obzory a týdeníku Dnešek v letech 1945 – 1948
 (Julie Veselá)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xei2e/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze
 (Hana Kubová)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc0fz/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem | Theses on a related topic

Odsun německého obyvatelstva a následné znovuosídlení obce Hynčina po druhé světové válce
 (Kristina Valečková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhsah/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Dekretální normotvorba prezidenta republiky v období 2. světové války
 (Martin KOBZA)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qy42wi// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945)
 (Aleš VACEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oso9gh// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Československá dekretální normotvorba 1940-1945
 (Michal Tomáš)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31434 | Politologie / | Theses on a related topic

Československá státní moc v exilu 1939-1945
 (Jiří Doležal)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hl4d6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Role Edvarda Beneše ve formování koncepce poválečného Československa. Od spojenecké smlouvy k přijetí Košického vládního programu (1943-1945)
 (Radka Kubelková)

2009, Diplomová práce, UHK, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM78 | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Cesta ke Košickému vládnímu programu a představy o proměně politického systému v Československu
 (Klára PAVLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oackno// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)