Theses on the same topic (having an identical keyword):

Podnikov�� procesy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Alokace nákladů podnikovým procesům
 (Barbora Svobodová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwojy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Application of financial analysis and fundamental analysis to evaluate companies from the technology industry
 (Elie Nehme)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztj6p/ | Finance a účetnictví / Finance (angl.) | Theses on a related topic

Strategic and Financial Analysis and Valuation of the Enterprise
 (Nikola Wimmerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hiqkw/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Financial Analysis of a Selected Company
 (Feiyang Xiang)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102471 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Finanční analýza a kalkulace zakázek ve stavební firmě AGAMA Tábor, s.r.o.
 (Tereza Lásková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//wi90jd// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Finanční analýza obchodní společnosti a návrh na zlepšení efektivity v oblasti financí
 (Martina Králová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qid0d/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Návrh vhodného způsobu alokace režijních nákladů
 (Xenie Řikovská)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/kzb0p/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Komparace přirážkové a ABC metody kalkulace ve farmaceutické výrobě
 (Pavla Kusá)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73469 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Výpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costing
 (Kateřina Najmanová)

2020, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/5btbol/ | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Vytvoření webové aplikace pro uživatele aplikace Hypothesis
 (Martin Poklop)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozp6v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)