Theses on the same topic (having an identical keyword):

Spojené státy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Drogová kriminalita - problematika dokazování
 (Jan Chocholatý)

2006, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hjvvz/ | Teoretické právní vědy / Trestní právo | Theses on a related topic

Fiskální dopady imigrace
 (Jan Kocurek)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0q8m/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Vývoj zahraniční imigrace v Česku a její regionálně ekonomické stránky
 (Jakub Ježek)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53971 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Imigrace do České republiky v letech 1989 - 2013
 (Václav Nezval)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51498 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Imigrační politika ČR a její role v ekonomice
 (Josef Chovanec)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79978 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender
 (Ondřej Kraus)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wiyut8// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Význam zahraničních výjezdů žáků základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu Německý jazyk jako další cizí jazyk.
 (Štěpánka Fráňová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4340 | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Přístup k výuce kultury a reálií v cizích jazycích: Ruský jazyk
 (Alice Bolcková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drqu8/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Čas v jazyce a jazyk v čase. Srovnání gramatického pojetí času a vývoje vybraných jednotek české a polské temporální terminologie
 (Kateřina Petrošová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o64bg/ | Filologie / Polský jazyk a literatura Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

"Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře
 (Miroslav Půža)

2014, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkwfx/ | Filologie (čtyřleté) / Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)