Theses on the same topic (having an identical keyword):

duchovní péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Duchovní potřeby umírajících pacientů
 (Veronika APLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w5z2a1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Spirituální potřeby umírajících lidí
 (Marta Líkařová)

2014, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13151/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Duchovní péče o umírající pacienty z pohledu všeobecné sestry oddělení následné péče
 (Ana-Iuliana Stenbergerová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wuipr3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pracovníka při vnímání a naplňování možných spirituálních potřeb umírajících lidí
 (Marta LÍKAŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0wn2va// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Poskytování duchovní podpory umírajícímu
 (Petra Dulanská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aijfn2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Etika komunikace v ošetřovatelské péči seniorů
 (Lucia Rajčániová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//82guym// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Sémantika českých názvů pece, pečení a pečených kulinářských výrobků
 (Dominika Bartošová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1ryb/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Fázové transformace v keramických materiálech repliky historické sklářské pece
 (Pavlína Navrátilová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbt6v/ | Geologie / | Theses on a related topic

Pece a otopná zařízení doby římské na Moravě
 (Radka Kohoutová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjk2c/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Měření a řízení teploty in-situ vakuové pece
 (Ján Dugáček)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wftjc/ | Fyzika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)