Theses on the same topic (having an identical keyword):

Optick��, atmosf��rick��, spoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vytvoření měřicího pracoviště pro sledování vlivů atmosférikých jevů pro optický spoj
 (Martin Chrenšč)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108493 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

CHYBOVOST A DOSTUPNOST ATMOSFÉRICKÝCH OPTICKÝCH SPOJŮ
 (Radek Kvíčala)

2009, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//pxmw4g// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Realizace laboratorní úlohy - Vliv překážek na přenos optického atmosférického spoje
 (Jan Peichl)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78649 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Měřicí zařízení pro sledování vlivu vybraných parametrů atmosféry na optické atmosférické spoje
 (Eduard Jakuba)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87059 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Model atmosférického prostředí pro optické bezkabelové spoje
 (Petr Přikryl)

2013, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//7r8bia// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Testovací měření na profesionálním atmosférickém optickém spoji
 (Tomáš David)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87332 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích
 (Aleš Pokorný)

2008, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//uxiwin// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

CHYBOVOST A DOSTUPNOST ATMOSFÉRICKÝCH OPTICKÝCH SPOJŮ
 (Radek Kvíčala)

2009, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//rfbaou// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Theses on a related topic

Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů
 (Viktor Pek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0wori9// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Studium modulačních formátů a linkových kódů pro bezvláknové atmosférické spoje
 (Jozef Jendrisek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108521 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)