Theses on the same topic (having an identical keyword):

potápěčská skupina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Potápěčská skupina Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje činnost, školení a výcvik
 (Pavel MACHALA)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5gin4x// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu HZS Jihočeského kraje
 (Richard Molnár)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136023 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Možnosti využití skupin potápěčských činností složek Ministerstva vnitra České republiky při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Daniel Mašín)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pqclm1// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Analýza činnosti speciálních skupin HZS při mimořádných událostech a krizových situacích.
 (Eliška BLAHOVIČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rataua// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Výcvik integrace v psychoterapii z pohledu frekventantů před začátkem výcviku
 (Romana Plchová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/giuga/ | Psychologie / Psychoterapeutická studia | Theses on a related topic

Přípravy učitele odborného výcviku na odborný výcvik
 (Roman Šon)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhd9m/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik
 (Patrik Hanák)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s42w9/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Výcvik psů pro ochranu společnost
 (Ondřej Chocholáč)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lvwkz/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Edukační procesy a výcvik strážníků obecních a městských policií
 (Jan Šuman)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyy3j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení
 (Radek Celý)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2aeq/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)